Μάθε πως μπορείς να βοηθήσεις!

Η προσπάθεια μας μέρα με την ημέρα χρειάζεται να δυναμώνει!

Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει στους εξής τομείς:

Οργανωτικά:

  • Κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβούλου
  • Οργάνωσε μία συνάντηση γνωριμίας με γείτονες, συναδέλφους ή φίλους σου
  • Συμπλήρωσε φόρμα εθελοντή

Πολιτικά:

  • Πρότεινε θέματα που πιστεύεις πως πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα μας
  • Πρότεινε δράσεις στις οποίες πρέπει να συμμετέχουμε

Οικονομικά:

  • Οι οικονομικοί μας πόροι θα πρέπει να προέρχονται από απολύτως διαφανείς πηγές, ώστε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας από οικονομικά και άλλα συμφέροντα