Αντί εισαγωγής!

Φίλες και φίλοι, Συμπολίτισσες και συμπολίτες, Στην επιστήμη της Φυσικής διδάσκουμε πως η κίνηση είναι σχετική, δηλαδή εξαρτάται πάντοτε από το σύστημα αναφοράς που έχουμε! Αν κάνουμε ένα λογικό άλμα και αντικατοπρίσουμε τους κανόνες της Φυσικής στην πολιτική μπορούμε να πούμε το εξής: όταν όλες οι όμμορες πόλεις προχωρούν κερδίζοντας το μέλλον τους και εμείς…